LICKS/TECHNIQUES AV

VIDEO Thunderstruck d’ACDC (intro et riff). Trémolo Picking

APPRENDRE L'INTRO DE THUNDERSTRUCK ACDC   Thunderstruck (Intro & riff)